Pasākuma “Vidzemes stāsti” mērķis ir apzināt un godināt aktīvus, radošus un godprātīgus Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējus, tādā veidā veicinot uzņēmēju atpazīstamību, veidojot sabiedrībā pozitīvu uzņēmēju tēlu, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Vidzemē, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus. 2020. gada augustā jau devīto reizi tika rīkoti Vidzemnieku Dārza svētki, kad kopā pulcējās 26 enerģiski un darbīgi uzņēmēji, kurus godināšanai izvirzījušas Vidzemes reģiona pašvaldības.

Vidzemnieku Dārza svētkus organizē Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs.