Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina pieteikt uzņēmumus dalībai Zemkopības ministrijas līdzfinansētajā Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādē “Riga food 2023”, kā arī pēc izstādes saņemt līdzfinansējumu 30% apmērā no neaprīkotās platības maksas. Izstāde norisināsies no 7. līdz 9.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, Rīga, Latvijā.

Uzņēmuma dalības izmaksa ir:

1) Neaprīkotas ekspozīcijas platības maksa, kuras vienas vienības cena ir EUR 69/m2 (bez PVN). Dalībnieka minimālā ekspozīcijas platība – 11m2, dalībniekiem, kuri izmanto horizontālās aukstumvitrīnas, saldētavas vai rollbārus – 12m2. Piesakāmā ekspozīcijas platībā ietilps koptelpas (virtuvei/noliktavai) daļa un dalībnieka ekspozīcijas laukums ar aprīkojumu;

2) Dalības maksa- EUR 99 (bez PVN).

Latviešu valodā aizpildīts dalības iesniegums jāsūta elektroniski, t.i. e- parakstīts, adresējot Dainai Saktiņai (daina.saktina@arei.lv) līdz š.g. 10.maijam. Ja paraksttiesīgai personai nav e- paraksts, iesniegums ir jāizdrukā, jāparaksta, jāieskanē un jānosūta Dainai Saktiņai e-pastā, bet oriģināls jāsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

Katram nacionālā kopstenda dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends, kas ietver stenda būvi, dalībnieka produkcijas paraugu beztemperatūras stikla vitrīnu, info leti ar bāra krēslu, apspriežu galdu ar 4 krēsliem, atkritumu tvertni, elektrības pieslēgums, bukletu turētāju, uzņēmuma logo izvietošanu stendā, kā arī visiem dalībniekiem kopēju slēgto zonu- aprīkotu virtuvi ar produkcijas noliktavu.

Pēc izstādes Dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz 30% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18m2. Gadījumā, ja visu pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma kopsumma pārsniedz līdzfinansējumam plānoto iedalīto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

Pieteikuma aizpildīšanas piemērs ir skatāms saitē:

https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdofree.com/iesniedzamie-dokumenti/

Vairāk par izstādi:

https://www.bt1.lv/rigafood/