Pulcējot vairāk nekā 100 interesentu, Vidzemes plānošanas reģions ārkārtējās situācijas laikā īstenojis praktisku semināru sēriju par digitāliem risinājumiem uzņēmējdarbībā, kas var veicināt biznesa attīstību vietējā mērogā un ārvalstīs.

Uzņēmēju pieredze ar digitālu procesu ieviešanu biznesā ir dažāda – vieniem tā ir saziņa ar klientiem un pārdošana, citiem arī ražošana un piegādes. Digitāli risinājumi nodrošina ne tikai iespēju veikt darbu efektīvāk, bet arī sasniegt klientus un sadarbības partnerus ārpus valsts. Ārkārtējās situācijas radītie ierobežojumi tūlītēji ietekmēja daudzus uzņēmumus, jo mainījās gan klientu paradumi, gan pakalpojumu pieprasījums. Daudzi uzņēmēji bija spiesti pāriet uz digitāliem risinājumiem, lai nezaudētu klientus.

Tādēļ Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju (IT) klasteri maijā un jūnijā organizēja tiešsaistes semināru sēriju, kur demonstrēja, kā izvērtēt un pārplānot uzņēmumu darbību un risinātu konkrētus digitalizācijas izaicinājumus, to ikdienas un ražošanas procesu optimizāciju, kā arī pārdošanu šī brīža apstākļos.

"Mūsuprāt, ir vērtīgi izmantot iespējas un apgūt arvien jaunus digitālos rīkus, tādējādi investējot savu laiku nākotnes biznesa izaugsmei. Turpmāk biznesā un ikdienā arvien vairāk ienāks virtuālā vide, ņemot vērā dažādus apstākļus, tāpēc ir svarīgi būt soli priekšā neatkarīgi no sava biznesa specifikas. Pirmie soļi digitalizācijas virzienā ir tuvāk izaugsmei nekā paliekot uz vietas. Līdzīgi kā dzīvē – uzvar tas, kurš pielāgojas situācijai visātrāk un izmanto pieejamos resursus visgudrāk," uzsver Ira RaciņaLatvijas IT klastera Digitalizācijas projektu vadītāja.

Aizvadīti pieci semināri, veltot uzmanību biznesa procesu analīzei, lai izprastu, kādus procesus iespējams digitalizēt, tāpat digitālās mārketinga stratēģijas izstrādei un tiešsaistes pārdošanas rīkiem. Uzņēmēji tika iepazīstināti ar dokumentu un procesu vadības rīkiem. Liela interese bija par digitalizācijas procesu ieviešanu ražošanā. Uzmanība pievērsta ne tikai ražošanas procesu digitalizācijas rīkiem, bet arī tam, kādi aspekti jāanalizē un jāņem vērā digitalizējoties. Dalībnieki iepazinās arī ar mākslīgā intelekta risinājumiem ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Tāpat tika runāts par bezkontakta pārdošanas rīkiem un virtuālās realitātes iespējām pārrobežu sadarbības veicināšanai.

Uzņēmēji interesējās par e-komercijas iespējām biznesa attīstībai, kā arī izmantoja iespēju analizēt savus esošos digitālos kanālus. Viens no dalībniekiem jau seminārā sekmīgi izmēģināja e-veikala izveidi arī sociālajos tīklos. Tomēr e-komercijas rīki ir tikai daļa no veiksmīga rezultāta. 

Komentējot pārdošanas iespējas ārvalstīs, Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “GoSmart BSR” inovāciju brokere Ilona Platonova uzsver, ka daudzas no platformām uzreiz ļauj iegūt klientus arī ārpus Latvijas, piemēram, Ebay, Amazon, taču, lai sekmīgi strādātu un iepazīstinātu tirgu ar jauniem produktiem, nereti vajadzīgi arī sadarbības partneri vai vismaz to neatkarīga pārbaude pirms sadarbības uzsākšanas. “Šobrīd, kad izstādes lielākoties nenotiek, un ir apgrūtināta jaunu klientu piesaiste, nepieciešami citi veidi sadarbības partneru meklēšanā, tāpēc uzņēmējiem noderīgs var būt projekta “GoSmart” starptautiskais partneru tīklspar ko arī pastāstījām,” uzsver I. Platonova.

Uzņēmēji secināja, ka šobrīd digitalizācijas iespējas ir ļoti plašas un, ja uzņēmums skaidri apzinās visus procesus, tad pāreja uz digitāliem risinājumiem nav kaut kas sarežģīts vai ļoti dārgs. Bieži izaicinājumam ir iespējams rast vienkāršu un lētu risinājumu vai alternatīvu.

Semināros pieredzē dalījās arī pārstāvji no SIA “Mobilly”, digitālo risinājumu aģentūras “CUBE”, AS “RIX Technologies”, “STARLINK Development”, tāpat uzņēmuma “KOTA.NU” pārstāvis Jānis Baltačs,  un citi Latvijas IT klastera pārstāvji.

Semināri īstenoti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta „GoSmart BSR” ietvaros, ko ievieš Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību starp uzņēmējiem viedās specializācijas jomās, pētniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv.