Lai veicinātu uzņēmumu digitalizāciju un ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, Latvijas uzņēmumiem drīzumā būs iespēja pieteikties vairāk nekā 40 miljonu eiro Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam digitalizācijas pasākumu īstenošanai. Finansējumu var saņemt kā valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” vai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) aizdevumu.

Lai pieteiktos finansējumam, uzņēmumiem vispirms ir jāizpilda Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) digitālā brieduma tests, atbildot uz jautājumiem par uzņēmuma un darbinieku gatavību digitalizācijai, aktuālajām un plānotajām digitalizācijas jomām, datu pārvaldību un savienojamību, automatizāciju u.c. Pēc testa izpildīšanas uzņēmumi saņems ceļa karti ar informāciju par nepieciešamajām investīcijām un valsts atbalstu digitalizācijas veicināšanai.

Aicina neatlikt sagatavošanās darbus

Viens no investīciju projekta partneriem, kas nodrošinās pilnu atbalsta ciklu, t. sk. klientu konsultācijas, ir informācijas tehnoloģiju (IT) un datu pakalpojumu grupa “Squalio”, kas specializējas programmatūras licencēšanas un pārvaldības pakalpojumu sniegšanā. Lai arī finansējums tiks izsludināts tuvāko nedēļu laikā un vēl nav praktiski pieejams, “Squalio” jau šobrīd rosina uzņēmējus neatlikt sagatavošanās darbus un jau laikus izzināt sava biznesa vajadzības, apzināt piemērotākos instrumentus un tos izvērtēt, kā arī iepazīties ar programmu nosacījumiem un sagatavoties digitālā brieduma testam. Lai pārliecinātos par to, vai uzņēmums kvalificējas finansējuma piešķiršanai, “Squalio” aicina pieteikties bezmaksas digitālā brieduma pašpārbaudes konsultācijai un saņemt palīdzību uzņēmuma potenciāla īstenošanā.

“Jau 25 gadus Latvijā nodrošinām IT infrastruktūras un mākoņpakalpojumus uzņēmumiem, un esam atzīts un sertificēts IT partneris pie lieliem programmatūru ražotājiem kā Microsoft, Adobe, Oracle u. c. Tāpēc labi redzam kopējo situāciju, uzņēmumu stiprās un ne tik stiprās puses digitalizācijas gaitā. Šī būs lieliska iespēja uzņēmējiem saņemt ekspertu redzējumu par savām izaugsmes iespējām un tam nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī apgūt ES līdzekļus konkurētspējas stiprināšanai. Šobrīd ātrums, ar kādu mainās pasaule un tai līdzi arī tirgus noteikumi, ir neticams, un bez digitalizācijas un automatizācijas palīdzības tam tikt līdzi nebūs iespējams,” saka “Squalio” Mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstības vadītājs Artūrs Lazdekalns.

23. vietā Eiropas Savienībā

Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) datiem Latvija uzņēmumu digitālo tehnoloģiju integrācijas jomā pērn ierindojās vien 23. vietā starp visām ES dalībvalstīm, un gandrīz visi rādītāji ir zemāki par ES vidējo rādītāju. Mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars, kuriem ir vismaz digitālās intensitātes pamatlīmenis, Latvijā ir 38%, kamēr ES vidējais rādītājs sasniedz 55%, rāda DESI dati. Tikai 9% uzņēmumu izmanto lielos datus, tikai 15% lieto e-rēķinus, un arī uzņēmumu, kuri izmanto mākoņpakalpojumus, Latvijā ir krietni mazāk (22%) nekā vidēji ES (34%). Tikai 7% no Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījuma veido e-komercija.

Lai veicinātu procesu digitalizāciju uzņēmējdarbībā, ES finansējumu ar “Altum” vai LIAA atbalstu varēs saņemt uzņēmumi, kas gatavojas investēt tādās jomās kā tehnikas un iekārtu iegāde, finanšu, grāmatvedības, administrācijas, dokumentu vadības, projektu vadības u. c. sistēmu savietojamība, risinājumi cilvēku resursu vadībai, darba laika uzskaitei, darba deleģēšanai un personāla iesaistei, novērtēšanai un motivācijai, darījumu vadības automatizācija, e-komercija, digitālais mārketings, noliktavu pārvaldības sistēmas, energoresursu pārvaldība, datu drošība un glabāšana, lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, satiksmes monitorings, ražošanas un biznesa procesu vadība un automatizācija, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija un analītika, biznesa analītika, lielo datu analītika, procesu un produktu digitalizācijas un inovāciju attīstības stratēģija u. c.