Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa nomas tiesību izsoli. Nomas tiesību izsole izsludināta ar mērķi atrast nomnieku plānotajam Veselības veicināšanas pakalpojumu centram saimnieciskās darbības veikšanai, sniedzot publiski pieejamus veselības veicināšanas un ar tiem saistītus pakalpojumus atbilstoši projekta mērķim un ēkas telpu funkcionālajam plānojumam.

Izsludinātā nomas tiesību izsole pakalpojumu sniegšanai plānotajā Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā ir ārkārtīgi svarīgs brīdis šī projekta uzsākšanas procesā – vai izdosies atrast nomnieku saimnieciskās darbības nodrošināšanai, - uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis. Kā zināms, Veselības veicināšanas pakalpojumu centru pašvaldība plāno izbūvēt 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/007 “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” ietvaros.

Interesenti pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 8. maijam. Sīkāka informācija par nomas tiesību izsoles nosacījumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv

www.aluksne.lv