Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 “Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”, ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

Pārvalde šogad izdod jaunus kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumus, kas vispārīgā administratīvā akta formā tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

NKMP paziņojumus par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošo pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumiem kultūras pieminekļu īpašniekiem nesūtīs, jo tie ir pieejami oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/) sadaļā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgie administratīvie akti un pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums – https://mantojums.lv/.

Pieminekļu īpašniekiem pieejama informācija par izdotajiem norādījumiem, kā arī par kultūras pieminekli, kultūras pieminekļa uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumiem Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums – https://mantojums.lv/ autentificējoties sistēmā, izmantojot portālaLatvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli.