Projektu pieņemšanas 10.kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Rīcībā 1.1.  "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība"! 

Projektu iesniegumu  iesniegšanas laiks ir no 2021.gada 01.novembra līdz 2021. gada 01.decembra plkst.23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. 

Plašāka informācija ir pieejama biedrības mājas lapas www.sateka.lv  sadaļā LEADER 2014-2020  un apakšsadaļā  
https://www.sateka.lv/leader.../leader-2014-2020/10-karta/

Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas biedrībā "SATEKA", Ābeļu ielā 17 (2. stāvs, pa labi), Gulbene, 
Tālr.: +371 29177019 (Daiga Gargurne); 
Tālr.: +371 26330257 (SATEKAS birojs)

e-pasts: daiga@sateka.lv