Vidzemes uzņēmējdarbības centrs (VUC)

Adrese: Purva iela 12a, B korpuss, 209.kab., Valmiera, LV – 4201

Laima Engere-Levina, VUC vadītāja, laima.engere@vidzeme.lv, +371 28376912

Ineta Tauriņa, projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā", ineta.taurina@vidzeme.lv, +371 26382820

Rita Sprindžuka, Uzņēmējdarbības konsultante, rita.sprindzuka@vidzeme.lv, +371 29168458

 

E-pasts informācijai un ziņu relīzēm: uznemejdarbiba@vidzeme.lv

 

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs (VUC) nodrošina koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Piedāvā konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu iesācējiem un konsultācijas par pieejamiem atbalsta instrumentiem jau esošajiem uzņēmējiem. Organizē un piedalās uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu rīkošanā visā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. VUC ir izveidojis investīciju platformu, kurā tiek nodrošināta investīciju datu bāzes darbība Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, kā arī publicēta uzņēmējiem saistoša informācija interneta vietnē invest.vidzeme.lv.

 

 

 

Kontaktu forma

-Levina, VUC vadītāja, laima.engere@vidzeme.lv, +371 28376912

Ineta Tauriņa, projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā", ineta." data-share-imageurl="">