2022-02-21 (Visu dienu) līdz 2022-02-25 (Visu dienu)
Tiešsaistē

Šogad Vidzemes inovāciju nedēļā pieteikts rekordliels skaits pasākumu - lai padziļināti iepazītos ar simbiozes lomu inovācijā, no 21. līdz 25. februārim interesenti aicināti apmeklēt 35 pasākumus. Tajos savās zināšanās, pieredzē un idejās dalīsies ap 100  ekspertu. Nedēļas ietvaros notiks arī konference “Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos”, ko 24. februārī organizēs Vidzemes plānošanas reģions. Piecu dienu laikā simbiozes potenciāls  tiks aktualizēts tūrismā, pārtikas ražošanā, atkritumu apsaimniekošanā, vietējo kopienu un pašvaldību procesos, datu un zināšanu izmantošanā un citās jomās.  Pasākumos vērtēsim, cik īsti videi draudzīgi un ilgtspējīgi savās rīcībās mēs esam; kāds ir mūsu sadarbības koeficients, lai veidotu kopīgas inovācijas; ko darīt ar savu inovatīvo ideju un kāpēc dažiem neizdodas savas idejas realizēt. Uzmanība tiks pievērsta ierobežoto resursu apslēptajam potenciālam, ko neesam iedomājušies vai neprotam izmantot.

Lielākajai daļai pasākumu varēs pieslēgties attālināti, un atsevišķus pasākumus tiešraidē varēs skatīties arī Vidzemes inovāciju nedēļas mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv. Dalība pasākumos ir bez maksas.

Pasākumus pieteikuši uzņēmumi, organizācijas un iestādes ne tikai no Vidzemes, bet arī no citiem reģioniem. To vidū uzņēmumi, pašvaldības, izglītības un zinātnes institūcijas, biznesa atbalsta organizācijas, valsts iestādes, nevalstiskā sektora pārstāvji.

Aicinām iepazīties ar Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 programmu mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv!