Vidzemes uzņēmējiem rast atbildes uz virkni ar ārvalstu tirgiem saistītiem jautājumiem jau kopš šī gada sākuma palīdz inovāciju atbalsta speciālists - brokeris. Brokeris ir uzņēmēju atbalsta persona Vidzemes reģionā un var sniegt palīdzību attīstības jautājumos, bet galvenokārt palīdzēt partneru meklēšanā projekta sadarbības reģionos un piemērotu atbalsta instrumentu atrašanā.

Vidzemes reģionā par brokeri strādā Ilona Platonova, kuras darba pieredze un kontaktu tīkls palīdzēs uzņēmējam atrast piemērotu attīstības virzienu. I.Platonova iepriekš strādājusi gan privātajā, gan publiskajā sektorā dažādās nozarēs. Ir pieredze auditorfirmā “KPMG”, no 2005. līdz 2006. gadam bijusi vadošā amatā multifunkcionālās halles “Arēna Rīga” projekta attīstībā pirms Pasaules hokeja čempionāta Rīgā, piecus gadus strādājusi pārdošanā un neliela uzņēmuma vadībā. Tāpat Ilonai ir pieredze publiskajā sektorā – Eiropas integrācijas birojā un  Ekonomikas ministra birojā, pildot Ekonomikas ministra padomnieces un parlamentārās sekretāres pienākumus. Ilonai ir maģistra grāds ekonomikā, gan papildus Singapūrā iegūtas zināšanas investīciju piesaistē. Ārpus profesionālās darbības, Ilona interesējas par biznesa attīstības jautājumiem un ir uzsākusi doktorantūras studijas par uzņēmumu izaugsmi, tādējādi plašā un dažādā pieredze ļauj paskatīties uz uzņēmuma attīstības iespējām no dažādiem skatu punktiem.

Konsultācijas notiek ar iepriekšēju pieteikšanos pa epastu ilona.platonova@vidzeme.lv vai tālruni 29282826. Konsultācijas notiek bez maksas Vidzemes plānošanas reģiona telpās Cēsīs, Bērzaines ielā 5, un Valmierā, Purva ielā 12A, B korpusā.

Pieņemšanas laiki janvārī un februārī:

Cēsīs: 4.02; 19.02
Valmierā: 28.01; 12.02; 26.02

Konsultācijas iespējamas arī ārpus minētajiem laikiem, atsevišķi par to vienojoties.

Izmantot brokera pakalpojumus aicināti īpaši tie reģiona uzņēmumi, kuriem ir ilgtermiņa attīstības plāni un kuru attīstības iespējas Latvijā ir ierobežotas.  Brokera nolūks ir skatīties plašākā, pārrobežu kontekstā uz uzņēmuma iespējām, uz citām nišām ārpus tā loka, ar ko uzņēmums nodarbojas jau šobrīd, papildināt zināšanas un vest kopā ar citiem uzņēmējiem vai pētniecības sektoru no Vācijas, Dānijas, Igaunija, Lietuvas, Somijas vai Polijas, lai realizētu kopīgas aktivitātes viedās specializācijas piemērošanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā.

“Līdz šim visbiežāk noder manas zināšanas un uzkrātā pieredze par dažādu uzņēmumu izmantotajām iespējām. Ja uzņēmums vēl nav ārvalstu tirgos, palīdzu atrast informāciju, kā virzīties tālāk. Ne visos gadījumos projekta partneru reģioni ir piemērotākais tirgus. Taču esmu izveidojusi arī sadarbības tīklu ar citiem Latvijas atbalsta sniedzējiem un turpinu to paplašināt. Uzņēmējiem, kuri jau aktīvi darbojas ārvalstu tirgos, nereti noder jaunākā informācija par ES atbalstu,” stāsta I. Platonova. “Situācijā, kad Latvijā uzņēmējdarbības atbalsta sistēma ir sadrumstalota, mans darbs ir kopīgi ar uzņēmuma pārstāvjiem ieraudzīt pieejamās iespējas šobrīd un tuvāko gadu laikā. Piemēram, šobrīd uz konsultāciju bija atnācis uzņēmums, kurš vēlas izmantot pētnieku darbu savas ražošanas automatizācijai. Secinājām, ka komersants nenorāda gada pārskatā pētniecības un attīstības izdevumus (kaut tādi ir), tādēļ nevar pretendēt uz jaunā produkta attīstības atbalstu vairākās programmās. Taču zinot to jau šodien, pēc gada, komersantam tā vairs nebūs problēma. Tāpat nereti mana pieredze ļauj būt uzņēmuma attīstības ideju ģeneratoram,” rezumē Ilona.m ir ilgtermiņa attīstības plāni un kuru attīstības iespējas Latvijā ir ierobežotas.  Brokera nolūks ir skatīties plašākā, pārrobežu kontekstā uz uzņēmuma iespējām, uz citām nišām ārpus tā loka, ar ko uzņēmums nodarbojas jau šobrīd, papildināt zināšanas un vest kopā ar citiem uzņēmējiem vai pētniecības sektoru no Vācijas, Dānijas, Igaunija, Lietuvas, Somijas vai Polijas, lai realizētu kopīgas aktivitātes viedās specializācijas piemērošanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā.

Līdztekus brokera darbam septiņas valstis Baltijas jūras reģionā kopīgi veido pārrobežu sadarbības tīklu un tā pakalpojumu piedāvājumu mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas atbalstam. Tādējādi brokeris gan veidos datu bāzi, gan uzrunās konsultācijās uzņēmumus, kas vēlētos pārbaudīt jaunizveidotā sadarbības tīkla pakalpojumu piedāvājumus praksē. Pilotprogrammā paredzēts iesaistīt piecus līdz sešus Vidzemes reģiona uzņēmumus.

Pārrobežu sadarbības tīkla veidošana un reģionos pieejamo uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu pētījums tiek veikti projekta “GoSmart BSR” ietvaros. Projektu “GoSmart BSR” īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedas specializācijas pieeju.

Jautājumiem par projektu “GoSmart BSR”: Santa Niedola, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261

Jautājumiem par pasākumu un inovāciju brokera konsultācijām: Ilona Platonova, ilona.platonova@vidzeme.lv, +371 29282826