Vidzemes uzņēmējdarbības centrs ir apkopojis Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības konkursu informāciju, kurus plānots izsludināt 2020. gadā. Kopumā no 26 pašvaldībām, 16 ir izsludinājušas vai plāno izsludināt grantu konkursus. Katrā novadā pieejamais atbalsta apmērs ir atšķirīgs.

Pašvaldība

Atbalsta apmērs vienai biznesa idejai

Plānotais izsludināšanas termiņš

Pieteikšanās termiņš un vairāk informācijas

Alūksnes novada pašvaldība

Līdz 2850 EUR

2020. gada septembris

Informācijai sekot līdzi www.aluksne.lv

Beverīnas novada pašvaldība

Līdz 2000 EUR

2020. gada 24. februārī

Līdz 2020. gada 15. maijam

Vairāk: https://ej.uz/yh2r

Burtnieku novada pašvaldība

Līdz 1000 EUR

2020. gada septembris

Informācijai sekot līdzi www.burtniekunovads.lv

Cēsu novada pašvaldība

Līdz 3000 EUR

2020. gada 2. marts

Līdz 2020. gada 30. martam

Gulbenes novada pašvaldība

Līdz 5000 EUR

2020. gada 27. martā; 26. jūnijā un 25. septembrī

Informācijai sekot līdzi www.gulbene.lv

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

Līdz 3000 EUR

2020. gada 1. aprīlī

Līdz 2020. gada 30. aprīlim

Vairāk: www.jaunpiebalga.lv

Lubānas novada pašvaldība

Līdz 4000 EUR

2020. gada martā

Informācijai sekot līdzi www.lubana.lv

Madonas novada pašvaldība

Līdz 4000 EUR

Notiek piecas reizes gadā

Vairāk: https://ej.uz/MadonaVar

Pārgaujas novada pašvaldība

Līdz 4000 EUR

2020. gada 24. februārī

Līdz 2020. gada 20. martam

Vairāk: https://ej.uz/b3pe

Priekuļu novada pašvaldība

Līdz 2000 EUR

2020. gada 16. marts

Līdz 2020. gada 30. aprīlim

Vairāk: www.priekuli.lv

Raunas novada pašvaldība

Līdz 2000 EUR (Atbilstoši iegūtajai vietai)

2020. gada 1. februārī

Līdz 2020. gada 31. martam

Vairāk: https://ej.uz/bx29

Smiltenes novada pašvaldība

Līdz 3000 EUR

2020. gada aprīlī

Pieteikšanās termiņš – viens mēnesis

Vairāk: https://ej.uz/cpaf

Valkas novada pašvaldība

Līdz 2000 EUR

2020. gada aprīlī

Informācijai sekot līdzi www.valka.lv

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldības

Līdz 2000 EUR

2020. gada 24. februārī

Līdz 2020. gada 23. martam

Vairāk: http://developvalmiera.lv/zile/

Varakļānu novada pašvaldība

Līdz 2000 EUR

2020. gada 22. aprīlī

Informācijai sekot līdzi

https://ej.uz/4rms

Vairāk informācijas par katru no grantu konkursiem ir iespējams uzzināt, sazinoties ar konkrēto pašvaldību!