Tiek meklēta interesanta, iedzīvotājiem nepieciešama projekta ideja, kuru varētu attīstīt un virzīt līdz uz rezultātu, iesniedzot projekta iesniegumu LEADER projektu iesniegumu pieņemšanā, kas plānota 2019.gada sākumā.

Idejai jābūt:

  • "sabiedriskā labuma" (sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, kurš nav kvalificējams kā valsts atbalsts un par kura rezultātu netiek prasīta samaksa)
  • ar inovācijas pazīmi (vismaz pagasta vai novada mērogā)
  • un īstenojams pašvaldības īpašumā esošā teritorijā. 

Pašvaldības darba grupa veiks ideju izvērtēšanu atbilstoši iespējām, aktualitātei, izmantojamības iespējām, projekta nosacījumiem (sabiedriskā labuma projekts, inovācija u.c.) un Cēsu rajona lauku partnerības izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Akcepta gadījumā idejas autors saņems pašvaldības veicināšanas balvu un ideja tiks virzīta LEADER projektu konkursā. Aptuvenās provizoriskās izmaksas 20 000 - 30 000 EUR.

Idejas iecere jāiesūta projektu vadītājai Vinetai e-pastā: vineta.lapsele@priekulunovads.lv, vai klātienē, iepriekš sazinoties pa tālruni 28616777.

Apraksta lielums - ne vairāk kā viena A4 lapaspuse , fonts Times New Roman, burtu izmērs 12 pt.

Priekšlikumus gaidīsim līdz 30.novembrim.

Aprakstā jābūt šādām sadaļām:

  1. Projekta idejas īss apraksts un nepieciešamības pamatojums 
  2. Plānotā ieceres īstenošanas vieta
  3. Jūsuprāt, kādas problēmas tiks atrisinātas
  4. Kādai mērķa grupai paredzēts
  5. Jūsu Vārds, uzvārds, e-pasts vai tālrunis saziņai uzvaras gadījumā