No 01.04.2019. – 31.05.2019. norisināsies projektu pieteikumu pieņemšana Mazsalacas novada pašvaldības organizētajā konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”.

Konkursam paredzēts finansējums 3 000,00 euro apmērā.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

1) fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Mazsalacas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par naudas līdzekļu piešķiršanu.

2) pretendents, kas veic uzņēmējdarbību un ir īpašnieks jau esošam uzņēmumam, kas reģistrēts ne agrāk kā 2018.gada 1.janvārī.

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu iespējams iepazīties: novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, klātienē Mazsalacas novada pašvaldībā, nosūtot jautājumus uz e-pasta adresi mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv vai zvanot pa tālr. 25625350.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA