Uzņēmēji, izglītības iestāžu un publiskā sektora pārstāvji aicināti piedalīties praktiskā darbnīcā "Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?", kas norisināsies 7. maijā no plkst. 9:30 Amatas novada pašvaldībā ("Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101).

Darbnīca tiek organizēta ar mērķi identificēt reģiona perspektīvākās nozares, konkurētspējas priekšrocības, izprotot reģiona ekosistēmu pieejas konceptu un būtību. Tiks diskutēts par priekšnosacījumiem ekosistēmas pilnvērtīgai attīstībai, izmantojot reģionā esošos dažādos resursus, esošo nozaru produktivitātes celšanai un perspektīvo zināšanās un tehnoloģijās balstīto nozaru attīstībai.

Pasākumā ar pieredzes stāstiem un informāciju par Vidzemi dalīsies pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona – Kristaps Ročāns un Ilona Platonova.

Darbnīcas rezultāti būs vērtīgs informācijas avots, lai izmantotu RIS3, Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam un Industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādei, kā arī ES fondu pēc 2020. gada plānošanai reģionu specializācijas attīstībai.

Reģistrējieties dalībai >> šeit

Programma

9:30 Reģistrācija

10:00 Pieredzes stāsti

  • Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģions / “Vidzemes reģiona inovāciju vides attīstīšanas aktivitātes”
  • Ilona Platonova, Vidzemes plānošanas reģions / “Vidzemes inovāciju ekosistēmas izvērtējums un attīstības iespējas”
  • Runātājs tiks precizēts

10:40 Darbnīcas 1. daļa

12:40 Pusdienas

13:10 Darbnīcas 2. daļa

14:40 Kopsavilkums un noslēgums