Lai pārspriestu iespējamo sadarbību “Rīgas Centrāltirgus” (RCT) organizēto Novadu dienu ietvaros, Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar RCT aizvadīja pirmo tikšanos ar reģiona pašvaldību pārstāvjiem. Tajā piedalījās pārstāvji no Alūksnes, Kocēnu, Strenču, Pārgaujas novada un Valmieras pašvaldībām, kā arī vietējie uzņēmēji, apliecinot vēlmi piedalīties Novadu dienu organizēšanā.

Diskusijas laikā tika iezīmēts aptuvenais Vidzemes novadu dienu norises laiks – 2020. gada pavasarī. Plānots, ka pasākuma ietvaros pašvaldībām katrai būs iespēja izstādīt savu tirdzniecības telti, kurā pārstāvēts vismaz viens vietējais ražotājs. Teltī iespējams izvietot arī tūrisma informācijas centru materiālus, tā izmantojot iespēju popularizēt novadu tūrisma piedāvājumu. RCT piedāvā samazinātu tirdzniecības platības nomas maksu, bezmaksas informatīvu atbalstu u.c.

Novadu dienas ir iespēja plašākai sabiedrībai parādīt Vidzemes plānošanas reģionu un tā novadus kā reģionu, kur pieejami augstvērtīgi produkti un ir aktīva kultūras dzīve.

Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs aicina arī citas Vidzemes reģiona pašvaldības uzrunāt sava novada uzņēmējus izmantot iespēju un iesaistīties Novadu dienu rīkošanā. Pašvaldības un uzņēmumus pārstāvošas organizācijas var sazināties: Ģirts Broks, pa tālruni +371 26943163 vai e-pastā Girts.Broks@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona
Vidzemes Uzņēmējdarbības centra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv