Kocēnu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunburtnieku skola", Bērzaines pag., Kocēnu nov. (kadastra Nr. 9644 003 0015) otro izsoli. Izsoles objekts sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5,15 ha, vispārizglītojošās skolas ēkas, dzīvojamās mājas, malkas šķūņa, klēts, sūkņu mājas, pagraba, artēziskā urbuma. Sākumcena: 99 000 EUR.

Izsole notiks 17.04.2019. plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Izsoles noteikumi: www.kocenunovads.lv.