Šī gada vasaras mēnešos – laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam Madonas novada pašvaldība īstenos projektu “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”. Projekta ietvaros plānots līdzfinansēt 30 darbavietas Madonas novada uzņēmumos, kas tiek piedāvātas / ir izveidotas jauniešiem vasaras periodā. Madonas novada pašvaldības finansējums 1 (vienam) darba devējam tiek piešķirts minimālās mēneša darba algas – EUR 430 apmērā  par 1 jaunieša normālā darba laika ietvaros nostrādātajām stundām. Informācija par projekta norises kārtību un termiņiem pieejama NOLIKUMĀ.

Darba devēji vakantās darbavietas pieteikumu projektam iesniedz elektroniski no 2019.gada 20.marta līdz 14.aprīlim (ieskaitot),  aizpildot šī nolikuma 1.pielikumu, un nosūtot to Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļai uz e-pastu ilze.vogina@madona.lv, ar norādi “Projektam – Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”.

Vasaras darbu vakanču piedāvājums 16.04.2019. tiks publicēts mājas lapā www.businessmadona.lv un www.madona.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība”.

Pieteikums darba vakancei (nolikuma 2.pielikums), jaunietim jāiesniedz elektroniski laikā no 2019. gada 16.aprīļa līdz 12.maijam (ieskaitot), latviešu rakstu valodā, datorsalikumā, nosūtot uz e-pastu ilze.vogina@madona.lv, ar norādi “Projektam – Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”. Papildus pieteikuma veidlapai var iesniegt izglītības vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, nevalstisko organizāciju un citu iestāžu, uzņēmumu darbinieku rekomendācijas (brīvā formā).

Kontaktinformācija:
Ilze Vogina
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa
T: 20204906
e-pasts: ilze.vogina@madona.lv