Lai sekmētu esošu un jaunu komercdarbības aktivitāšu attīstību, Madonas novada pašvaldība 2019.gadā īstenoto 3 grantu konkursus novada uzņēmēju atbalstam.

Ar konkursu nolikumiem un pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties:

Konsultācija par konkursu pieejama Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā, 109. kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 20204906, vai epastā ilze.vogina@madona.lv Par klātienes konsultācijas laiku iepriekš vienoties.