Tirdzniecības misijas datumi šobrīd tiek pārcelti uz mēneša beigām.
Precīzi datumi tiks paziņoti, līdz ko LIAA būs saskaņojuši to ar resursu centru Eldrimner Ziemeļzviedrijā.

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas produktu ražotājus un mājražotājus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā Ziemeļzviedrijā.

Estersundā atrodas Resursu centrs Eldrimner(link is external), kas apkalpo mazos, individuālos pārtikas nozares komersantus – rīko apmācības, sniedz atbalstu, iedvesmo, kā arī veicina pavāra profesijas attīstību. Centrs atrodās Ziemeļzviedrijā, Jemtlandē, bet darbības lauks ir nacionāla līmeņa. Eldrimner pastāv kopš 2005.gada un  piedāvā konsultācijas, seminārus, mācību braucienus un pieredzes apmaiņas. Darbību finansē Zviedrijas valsts, papildinot ar ES lauksaimniecības programmas līdzekļiem.

Eldrimner centrs labprāt uzņem viesus no ārzemēm un dalās savā pieredzē un zināšanās. Centrā ir četras ievirzes: maiznīca, pienotava, gaļas pārstrāde un ogu/augļu/sakņu pārstrāde. Centrs sastāda Zviedrijas mazo pārtikas uzņēmumu katalogu, www.mathantverk.se(link is external).

Tirdzniecības misijas ietvaros notiks Eldrimer centra apmeklējums, iepazīšanās ar tā darbību, kā arī Estersundā esošu pārtikas ražotņu un tirdziņa apmeklējumi.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

13.maijs

 • 8:00    izlidošana no Rīgas uz Stokholmu (Arlandu) ar Air Baltic BT101
 • 11:10  izlidošana no Stokholmas (Arlandas) uz Estersundu (Are Ostersund) ar Scandinavian Airlines SK 072
 • Eldrimner centra apmeklējums, prezentācijas, tikšanās
 • Iečekošanās viesnīcā QUALITY HOTEL FROSO PARK 4* (viesnīcas cena aptuveni 120-140 eiro par nakti)

14.maijs

 • Lauku saimniecības Rönngården apmeklējums, ogu apstrādes centrs; ievārījumu, sulu un nektāru ražošana.
 • Frejas bakeri beķerijas apmeklējums
 • Mazā tirgus apmeklējums Estersundā, “Lilla Saluhallen”.  
 • 16:05 izlidošana uz Stokholmu (Arlandu) ar Scandinavian Airlines SK 2065
 • 19:40 izlidošana no Stokholmas (Arlandas) uz Rīgu ar Air Baltic BT 110

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

 • darbinieku komandējuma izdevumus,
 • atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai)
 • Lidmašīnas biļetes un viesnīcu tirdzniecības misijas dalībnieki rezervē un apmaksā paši.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni EUR 100  no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Dalības maksa var mainīties atkarībā no uzņēmumu skaita, kuri dosies tirdzniecības misijā.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība) programmas atbalsta apjoms (vairāk informācijas šeit), kā arī de minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem:

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis:+371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv(link sends e-mail)