Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem organizē konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”  mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne vairāk kā trīs rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Vidzemes Plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties konkursā  un līdz 2017. gada 20. oktobrim iesniegt pieteikumu dalībai konkursā (Konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” nolikuma  1. pielikums Pieteikuma anketa dalībai konkursā).

Aizpildītās anketas lūgums sūtīt uz Vidzemes Plānošanas reģiona e-pasta adresi – uznemejdarbiba@vidzeme.lv ; ar norādi “Konkursam “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”

Pielikumā elektroniski parakstīts VARAM Rīkojums par Konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” nolikuma apstiprināšanu, nolikums un pieteikuma forma.

Jautājumā gadījumā sazināties ar Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāju  - Inu Miķelsoni, e-pasts ina.mikelsone@vidzeme.lv; mob. 29289487.

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams šeit