Objekta apskate dabā, sazinoties ar Bērzaines pagasta pārvaldes vadītāju Ati Keziku (mob. tālr. 29423415).