Piektdien, 12.aprīlī, plkst. 13.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozālē notiks pasākums jaunajiem uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”, uz kuru aicinām Smiltenes novada uzņēmumus, kuri savu darbību ir uzsākuši 2017. un 2018.gadā, kā arī citus interesentus.

Pasākuma mērķis ir stiprināt pašvaldības sadarbību ar novada jaunajiem uzņēmējiem, informējot viņus par pieejamo pašvaldības atbalstu, biznesa institūciju piedāvātajām atbalsta iespējām, kā arī iedvesmot veiksmīgai uzņēmējdarbībai. 2018.gadā Smiltenes novadā ir reģistrēti kopumā 25 jauni uzņēmumi, savukārt 2017.gadā 39 komersanti. Pārstāvētās darbības sfēras – būvniecība, atpūtas un sporta priekšmetu noma, nekustamo īpašumu pārvaldīšana, mežkopība, mežsaimniecība, automobiļu remonts, mehāniskā apstrāde, kravu pārvadājumi, lauksaimniecība, grāmatvedības pakalpojumu un daudzi citi darbības veidi.

Uz pasākumu ir īpaši aicināti visi 2018.gadā un 2017.gadā reģistrētie uzņēmēji, kuriem uzaicinājums ir nosūtīts personīgi, tāpat uz pasākumu aicinām interesentus, kuri vēl tik domā par sava biznesa uzsākšanu vai vēlas izmantot pieejamās biznesa atbalsta programmas. 

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par Smiltenes novada domes uzņēmējdarbības grantu konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”, kura mērķis ir sniegt atbalstu novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas Smiltenes novadā. Pašvaldības atbalsts viena projekta īstenošanai ir līdz pat 3000 EUR. Tāpat pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par Valmieras biznesa inkubatora un AS Attīstības finanšu institūcijas “Altum” sniegtajām atbalsta iespējām, kā arī dzirdēt jauno un pieredzes bagāto uzņēmēju padomus veiksmīgai uzņēmējdarbībai.  Šogad savā pieredzē dalīsies Ervins Labanovskis, dzirkstošo bērzu sulu “Birzī” ražotājs un  ZS “Rožkalni” saimnieks Ivars Ādamsons.

Pasākumā laikā pašvaldība turpinās aizsākto tradīciju -  jauno uzņēmēju godināšana, kuri par savu uzņēmējdarbības vietu ir izvēlējušies tieši Smiltenes novadu. Jaunajiem uzņēmējiem tiks pasniegta Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monēta “Gadskārta”.

Dalību pasākumā aicinām pieteikt līdz š.g. 10.aprīlim, zvanot uz tālruni 64774844, vai rakstot uz e-pastu prese@smiltene.lv. 

*Pasākuma laikā tiks godināti Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošie uzņēmumi (to struktūrvienības), kuri ir reģistrēti komercreģistrā un/vai Uzņēmumu reģistrā iepriekšējā 2018.gada laikā, un, kuriem tā saimnieciskā darbība nesaistās ar holdinga kompānijas darbību un nav izbeigta vai neatrodas likvidācijas procesā, kā arī uz pasākumu atkārtoti tiek aicināti 2017.gadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvji, kuri nepiedalījās pagājušā gada pasākumā.