Grantu konkurss “Dari Cēsīm” dod iespēju uzņēmējiem piesaistīt finansējumu līdz 3000 EUR apmērā uzņēmējdarbības idejas attīstībai.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību.

2019.gada otrais granta pieteikumu iesniegšanas periods ir no 9.septembra līdz 11.oktobrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Pieteikums ŠEIT.

Informatīvais seminārs par pieteikuma sagatavošanu: 26.septembris, plkst.16.00, Koprades māja SKOLA6.
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 11.oktobris, plkst.17.00.

Pieteikumus var iesniegt:
* klātienē - Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs;
* elektroniski, nosūtot uz e-pastu info@skola6.lv.

Grantu konkursu koordinē koprades māja “Skola6”.
Vairāk informācijas: Dita Trapenciere, e-pasts: dita@skola6.lv.

Konkursa nolikums
Pielikums 1 Pieteikuma veidlapa
Pielikums 2 Tāme
Pielikums 3 Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu (tikai grantu saņēmējiem)