Burtnieku novada pašvaldība aicina piedalīties Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma un informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par Burtnieku novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Burtnieku novada attīstības programmas izstrādei.

Anketā ir 21 jautājums un tās aizpildīšanai nepieciešams līdz 10 minūtēm. Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 4. februārim.

Saite uz aptauju: ej.uz/Burtnieki_aptauja


Aicina arī ikvienu Burtnieku novada uzņēmēju, komersantu, mājražotāju, amatnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par uzņēmējdarbības vidi novadā.

Saite uz aptaujas anketu: ej.uz/Burtnieki_uznemejiem

Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtos rezultātus izmantos Burtnieku novada attīstības programmas izstrādē. Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 4. februārim.