Ekonomikas ministrija aicina ražošanas nozaru pārstāvjuskurus interesē uzņēmuma attīstība un digitalizācijas potenciālsuzzināt par transformācijas iespējām foruma DIG-IN ietvaros 2019. gada 15. februārī.

Pasākuma laikā gan starptautiski, gan vietēja mēroga profesionāļi stāstīs par digitalizācijas potenciālu un tā ieviešanas iespējām, kā arī par inovāciju nozīmību un vērtību uzņēmumu attīstībā.

Forums norisināsies divās interaktīvās sesijās: DIGitalizācija un INovācijas

Galvenā foruma sesija DIGitalizācija būs veltīta diskusijai un ekspertu pieredzes apmaiņai par sadarbības nozīmību nozaru starpā, digitalizācijas potenciāla veicināšanu Industry 4.0 ietvaros, tā sniegtajām iespējām un ieguvumiem jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai uzņēmumos.

Savukārt pēcpusdienas sesijas INovācijas dalībnieki varēs iepazīties ar pētījumu projektiem un tā rezultātiem astoņos Latvijas kompetences centros. Īstenotie projekti uzskatāmi apliecina to kā sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem mazajos, vidējos un lielos uzņēmumos sekmē jaunu inovatīvu produktu attīstību digitalizācijas un inovācijas jomā.

Vienlaikus POPUP Demo centrā foruma apmeklētāji varēs iepazīt labākos digitalizācijas un inovācijas pētījumus Latvijā. Klātesošajiem būs iespēja aplūkot izstādi un iepazīties ar kompetences centru programmas projektu radītajiem produktiem un tehnoloģiskajiem procesiem, kas vērsti uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, produktivitātes celšanu un efektīvu resursu pārvaldību.

Reģistrēties pasākumam un iegūt papildu informāciju par forumu var Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnēVietu skaits forumā DIG-IN ir ierobežots, tādēļ aicinām reģistrēties pasākumam savlaicīgi!

Forumu organizē Ekonomikas ministrija, īstenojot iniciatīvu par digitalizācijas attīstības potenciālu Industrijas 4.0 ietvaros un inovāciju labās prakses piemēriem Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

Elita Rubesa - Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67013196
E-pasts: prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrijawww.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija