2020-05-26 10:00
Tiešsaistes platformā “Zoom”

Turpinot digitalizācijas pasākumu ciklu, Vidzemes plānošanas reģions piesaka nākamo bezmaksas semināru “Biznesa procesi un digitalizācija: dokumentu un procesu vadība”, kas notiks 26. maijā plkst. 10:00-12:15 (pievienošanās no plkst. 9:40) tiešsaistes platformā “Zoom”.

Lai reģistrētos semināram, lūdzam aizpildīt anketu (pieejama šeit).

Par to, kā glabāt elektroniskos dokumentus, kā pareizi digitalizēt papīra dokumentus, kā organizēt komandas kopdarbu dokumentu izstrādē, kā apsekot līgumu termiņus un par daudz citiem izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties darbā ar dokumentiem, uzņēmējiem padomus sniegs Vita Viese, AS RIX Technologies komercdirektore, Latvijas IT klastera pārstāve. Savukārt, par biznesa vadību tiešsaistē un par rīkiem, kas pieejami, lai atvieglotu digitalizācijas procesu, pastāstīs Deniss Mazers, Garmtech partneris, Latvijas IT klastera pārstāvis.

Plašāka informācija: http://invest.vidzeme.lv/lv/news/vairaku-pasakumu-cikla-ietvaros-izsludina-nakamo-seminaru-biznesa-procesi-un-digitalizacija