2019-09-09 15:00
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201 Pārrunu telpa

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem) par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālālo apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanu no saimnieciskās darbības. Par mikrouzņēmuma nodokli. Par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām.

Papildus informācija:
VID Nodokļu pārvalde 
67123380 (8:15 -17:00)
evija.stalmane.1@vid.gov.lv