2018-02-14 11:00
Murmastienes Kultūras centrs, Jaunatnes iela14, Murmastiene, Varakļānu novads

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem

Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai  2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: – Murmastienes Kultūras centrs, Jaunatnes iela14, Murmastiene, Varakļānu novads

Datums: 14.02.2018.

Gr. nr.1Ma-S

Saturs:
11.00-12.00  

Aktualitātes nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada” Līga Īvāne - VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības Metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore

12.00-13.00  
Nosacījumi platību maksājumu saņemšanā 2018latību maksājumu saņemšanā 2017. gadā. Anna Stiebriņa – pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja

13.00-13.30
Kafijas pauze  

13.30-14.30
SIA LLKC darbības virzieni.Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību un konsultāciju projekts. Aija Vīgnere, SIA LLKC Madonas biroja vadītāja

 
Kontaktinformācija: Janīna Grudule, Varakļānu novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 26543747                           

Madonas nodaļas vadītāja:  Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB  Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917  anita.briska@llkc.lv

llkic