2017-10-11 10:00
Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Zinātņu akadēmijas auditorijā.

11.10.2017. no plkst.10:00-15:00, Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Zinātņu akadēmijas auditorijā.

CENA 100,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze). 

 

Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.
 

 

1.Jauni grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā.
     - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme (20%;23%?)
     - ko nozīmē prognozētais neapliekamais minimums, kā piemērosim?
     - kādiem ienākumu veidiem netiks piemērots neapliekamais minimums.
     - atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu;- attaisnotie izdevumi no 01.01.2018.
     - saimnieciskās darbības veicēja pamatlīdzekļu nolietojuma noteikšana(jauna kārtība no 01.01.2018.)
     - citi aktuāli jautājumi
2. Jauni grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
     - VSAOI un to piemērošana darba samaksai;
     - VSAOI uzņēmuma līgumam;
     - VSAOI autoru atlīdzībai un SD veicēju ienākumam;
     - citi aktuāli jautājumi.
3.Darba algas aprēķinus regulējošie normatīvie akti.
     - minimālās mēneša darba algas aprēķināšanas īpatnības;
     - minimālā stundas tarifa likme dažādās situācijās;
     - darba algas aprēķināšanas īpatnības 2018.gadā.
     - kā pareizi aizpildīt darba devēja ziņojumu, cik darba stundas jānorādaziņojumā piemērojot 148.panta 1.daļu?
4. Darba laiks un tā organizācija uzņēmumā atbilstoši Darba likumanormām (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi):
     - normālais darba laiks;
     - nepilnais darba laiks;
     - nakts darbs;
     - virsstundu darbs;
     - maiņu darbs;
     - summētā darba laika uzskaite;
     - darbs svētku dienās (svētkos strādā vai nestrādā?)
5. Vidējās izpeļņas aprēķins (ar piemēriem praktiskas situācijas)
     - stundas vidējā izpeļņa;
     - dienas vidējā izpeļņa; 
     - mēneša vidējā izpeļņa;
6. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanaskārtība:
     - ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
     - atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
     - svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.
7. Atbildes uz jautājumiem.
8. Konsultācija par Jums interesējošiem jautājumiem.

 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA

 

 

Pieteikuma anketā uzrādiet - 

  • Uzņēmuma nosaukums
  • (PVN)Reģistrācijas nr.
  • Juridiskā adrese
  • Dalībnieka Vārds, Uzvārds
  • Tālrunis
  • E-pasts

PIETEIKUMA ANKETU SŪTIET - info@noderigi.lv

vai zvanot - 25755543 ; 67570138