2017-10-06 10:00
Cēsīs, Vienības laukums 1, Hotel Cēsis balkonzālē.
Jauni aktuāli grozījumi likumdošanā uzņēmumiem un iestādēm.
 

 

 

06.10.2017. no plkst.10:00-16:00, Cēsīs, Vienības laukums 1, Hotel Cēsis balkonzālē.

CENA 100,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze). 

 

Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.
 

 

1. Jauni grozījumi PVN likumā (no 01.06.2017. un 01.01.2018.)
     - priekšnodokļa atskaitīšanas perioda izmaiņas;
     - priekšnodokļa korekcijas zaudētiem parādiem;
     - izmaiņas terminoloģija;
     - izmaiņas apgriezta PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem;
     - jauna kārtība reģistrācijai PVN maksātāja reģistrā;
     - īpašs PVN piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem unbūvizstrādājumu piegādei;
     - īpašs PVN piemērošanas režīmu metālizstrādājumu piegādei un ar tosaistītiem pakalpojumiem;
     - īpašs PVN piemērošanas režīmu sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;
     - jauni grozījumi MK noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām";
     - citi aktuali grozījumi.
2. Jauni grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (no 01. 07.2017., izmaiņas no 01.01.2018.)
     - izmaiņas ziņojumu sniegšanas kārtībā (pielikums Nr.1);
     - jauna likme darba devējm un ņēmējiem;
     - jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;
     - veselības apdrošināšana;
     - citi aktuāli grozījumi.
3. Būtiski grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (01.01.2018.)
     - neapliekamais minimums;
     - attaisnotie izdevumi;
     - citi aktuāli grozījumi.
4. Jaunas prasības lietojot kases aparātus (hibrīda kases aparāts, kases sistēma) (spēka no 01.07.2017.)
     - VID aktuālās prasības;
     - EKA aizvietošanas iespējas;
     - POS darījumu noformēšana;
     - kvīšu izrakstīšanas kārtība.
5. Neskaidrie jautājumi par skaidrās naudas darījumiem:
     - avansa norēķinu kārtība;
     - pareiza kases dokumentu noformēšana atbilstoši likumdošanasprasībām;
     - ierobežojumi skaidra naudā (vai visu saprotam pareizi?)
     - skaidras naudas darījumu deklarēšanas prasības;
     - atbildība par likuma pārkāpumiem.
6. Darba likumdošanas prasības aprēķinot darba algu,atvaļinājuma naudu, atvaļinājuma kompensāciju 2017.gadā –aprēķināšanas nianses, problēmas, jaunas izmaiņas.
7. Jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums no 01.01.2018.

     - jaunā UIN ikmēneša aprēķinu kārtība;
     - reprezentācijas izdevumi, ko varam iekļaut?
     - ziedojumi;
     - soda naudas;
     - nodokļu nolietojums;
     - zaudētie parādi;
     - transferta cenas;
     - procentu atskaitīšanas ierobežojumi;
     - dividendes:
     - aizdevumu ierobežojumi;
     - citi aktuāli grozījumi.
8. Atbildes uz jautājumiem.
9. Konsultācija par Jums interesējošiem jautājumiem.

 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

Pieteikuma anketā uzrādiet - 

  • Uzņēmuma nosaukums
  • (PVN)Reģistrācijas nr.
  • Juridiskā adrese
  • Dalībnieka Vārds, Uzvārds
  • Tālrunis
  • E-pasts

PIETEIKUMA ANKETU SŪTIET - info@noderigi.lv

vai zvanot - 25755543 ; 67570138