2017-10-18 10:00
Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Zinātņu akadēmijas auditorijā.

18.10.2017. no plkst.10:00-15:00, Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Zinātņu akadēmijas auditorijā.

CENA 100,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze). 

 

Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.
 

 

1. Autotransporta izmaksu uzskaites kartība (ar grāmatojumiem).
     - īpašumā esošajām automašīnām (remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas);
     - automašīnas noma (patapinājums, darba līgums u.c. līgumi);
     - automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti;
     - ceļa zīmes vai maršruta lapas pareiza noformēšana.
2. Vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana, nodokļa taksācijas periods, nodokļa nomaksas kārtība, jauni atbrīvojumi un maksāšanas kārtības maiņa, nodokļa atgriešanas kārtība.
3. Kā uzskaitīt degvielu transportlīdzeklim, kas atbrīvots no UVTN?
4. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām? 
5. Kādi nodokļu riski patapinot transportlīdzekli?
6. Nomāta transportlīdzekļa uzturēšanas izmaksas un nodokļi.
7. Kā maksāt auto nodokli par līzingā iegādātu mašīnu?
8. Vai izdevumus par auto izmantošanu var attiecināt uz saimniecisko darbību?
9. Kā noteikt degvielas patēriņu automašīnai, kas pārtaisīta no degvielas uz gāzes patēriņu?
10. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot personīgo automašīnu uzņēmuma vai iestādes saimnieciskajā darbībā.
11. Priekšnodokļa atskaitīšana un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana uzņēmumu vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem.
12. Nodokļu piemērošana dažādos auto izmantošanas variantos.
13. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi
14. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).
15. Atbildes uz jautājumiem.
 

 

PIETEIKUMA ANKETA

 

 

Pieteikuma anketā uzrādiet - 

  • Uzņēmuma nosaukums
  • (PVN)Reģistrācijas nr.
  • Juridiskā adrese
  • Dalībnieka Vārds, Uzvārds
  • Tālrunis
  • E-pasts

PIETEIKUMA ANKETU SŪTIET - info@noderigi.lv

vai zvanot - 25755543 ; 67570138